เปิดสมัครชิงทุนวิจัยนิวตัน กว่า 30 ล้านบาท

บริติช เคานซิล  ประเทศไทย จัดงาน  Cafe  Scientifique ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อต่อยอดการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงงานวิจัยกับสังคม ผู้คนและสื่อมวลชน  

ทั้งนี้ภายในงานได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนโดยโครงการฯ สู่สาธารณชน  เช่น กระดาษแบบพกพาเพื่อการตรวจหาสารปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมอาหาร  การพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านสุขภาพกุ้งเพื่อลดช่องว่างและเชื่อมโยงในการทำงานของ ภาควิชาการ ภาคนโยบาย และภาคเกษตรกร  โครงการยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย  โครงการวิจัยการวางแผนเพื่อเมืองนิเวศน์ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพลวัตของภูมิอากาศ  และการเข้าสู่เกษตรกรรมความแม่นยำสูง 

นายแอนดรูว์   กลาส    ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่สองที่ บริติช เคานซิล  จัดงาน  Cafe  Scientifique ขึ้น เพื่อต่อยอดการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงงานวิจัยกับสังคม ผู้คนและสื่อมวลชน   ภายใต้โครงการทุนวิจัย Newton Fund Institutional Links  ซึ่งจะมอบทุนมูลค่า 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยระหว่าง ไทยและสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นปีที่ 4  เพื่อยกระดับงานวิจัยไทย-สหราชอาณาจักร และพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของทั้งสองประเทศร่วมกัน


รศ. ดร. นพ. พงศกร     ตันติลีปิกร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง สกว. กับรัฐบาลอังกฤษในการสนับสนุนทุน Institutional Links ภายใต้โครงการ Newton UK –Thailand Research and Innovation Partnership Fund นี้  จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะนักวิจัยไทยที่ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยในอังกฤษ เพื่อการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยยกระดับนักวิจัยและผลงานวิจัยของไทยให้อยู่ในระดับสากล

ด้านนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์  อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวว่า ทุนวิจัยโครงการInstitutional Links มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเรียนการสอน การทำวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักวิจัย เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 

สำหรับรายละเอียดการเปิดรับสมัครโครงการวิจัย เพื่อชิงทุนมูลค่ารวม 30 ล้านบาท  ผู้สมัครจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมระดับนานาชาติ และเลือกหน่วยงานสนับสนุนไทยที่ต้องการสมัครขอทุนดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผู้สมัครต้องเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหัวข้อวิจัยต้องแสดงถึงแผนการส่งเสริมร่วมมือที่ยั่งยืน และสนับสนุนมีส่วนร่วมกับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ดิจิทัล (Digital) และ การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

ส่วนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ผู้สมัครต้องเป็นนักวิจัยที่ไม่ดำรงตำแหน่งบริหารระดับอาวุโส คณบดีขึ้นไป และมีหัวข้อวิจัยภายใต้กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ บิ๊กดาต้า  การพัฒนาการศึกษาเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม การปกครอง เทคโนโลยีด้านอาหาร สุขภาพ และพลังงาน ทั้งนี้เปิดรับสมัครถึง 8 มิถุนายน 2561 นี้   ข้อมูลเพิ่มเติม www.britishcouncil.or.th

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

(Visited 8 times, 1 visits today)

About The Author

ที่เกี่ยวข้อง

LEAVE YOUR COMMENT

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น